LoginGlemt brugernavn eller password?
Angiv din emaladresse, så sender vi et nyt password til dig:

Email: Handelsbetingelser

1. Tilbud afgives gerne på store og små partier, og er altid fritblivende indtil ordrebekræftelse
eller skriftlig accept foreligger.
2. Ordrer er kun bindende, når købers skriftlige accept foreligger. Specielle aftaler kan evt. indgåes.
3. Ordrer noteres under forbehold af tilfredsstillende kulturer og enhver form for forcemajeure,
som hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og til rette tid.
4. Annullering af noterede, bekræftede ordrer kan kun foretages mod købers dokumenterede
force majeure forhold, som hindrer modtagelse. Uden dokumentation noteres tab for købers
regning.
5. Emballering og indpakning vil altid blive udført bedst muligt, under hensyntagen til årstid, vejr
og temperatur samt planternes art og størrelse.
6. Forsendelse sker på bedste og mest skånsomme måde efter vort skøn, hvis køberen ikke
har instrueret os specielt.

7. Garanti for vækst ydes ikke, da naturforhold og andre dyrkningsmetoder kan have afgørende
betydning, se dog Plant & Plej om kontrolplantninger. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdi.
8. Reklamationer må ske senest 3 dage efter varens modtagelse, med mindre andet udtrykkeligt
er aftalt. Berettigede reklamationer modtages med tak, og der ydes erstatning indtil fakturaværdi.

9. Betaling er netto kontant med mindre andet er aftalt. Renter beregnes med 1,5% pr. mdr.
Bankgaranti eller transport til sikkerhed aftales i hvert enkelt tilfælde.
10. Certifikater m.m. udstedes altid for købers regning med 1 1/2% af fakturabeløbet.
11. Ordrer på 500 stk. og derover af en sort beregnes til 1000 stk. pris. Ordrer på 25 stk. og derover
af en sort beregnes til 100 stk. pris. Ordrer på 5 stk. og derover beregnes til 10 stk. pris.
Ordrer på under 5 stk. af en sort beregnes til stk. pris.
12. Alle nævnte priser i dette katalog er vejledende bruttopriser, excl. moms og angivet i danske
kroner (dkr.).
Nuværende prisliste annullerer alle tidligere.
13. Ret til prisændringer forbeholdes.
14. Købere gøres opmærksom på, at de gennem deres bestillinger erklærer sig indforstået med
ovennævnte handelsbetingelser.

Iøvrigt henviser vi til aftale indgået mellem Dansk Planteskoleejerforening (DPF) og Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre (LDA) vedrørende kvalitetssikring af planteleverancer
samt Ankenævnet for Planteleverancer stiftet af Dansk Planteskoleejerforening, se efterfølgende
340 P. Kortegaards Planteskole
Sortimentskatalog 2011/

 


Login til sortiment, plantelister og egne sider med modtagne tilbud og følgesedler på leverede varer

Er du professionel planteforbruger og ønsker adgang til priser i plantekataloget, plantelister og egne sider, så klik hér for at blive oprettet som bruger