Menu

Handelsbetingelser


Handelsbetingelser:

1. Tilbud afgives gerne på store og små partier, og er altid fritblivende indtil ordrebekræftelse eller skriftlig accept foreligger.
2. Ordrer er kun bindende, når købers skriftlige accept foreligger. Specielle aftaler kan evt. indgåes.
3. Ordrer noteres under forbehold af tilfredsstillende kulturer og enhver form for forcemajeure, som hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og til rette tid.
4. Annullering af noterede, bekræftede ordrer kan kun foretages mod købers dokumenterede force majeure forhold, som hindrer modtagelse. Uden dokumentation noteres tab for købers regning.
5. Emballering og indpakning vil altid blive udført bedst muligt, under hensyntagen til årstid, vejr og temperatur samt planternes art og størrelse.
6. Forsendelse sker på bedste og mest skånsomme måde efter vort skøn, hvis køberen ikke har instrueret os specielt.
7. Garanti for vækst ydes ikke, da naturforhold og andre dyrkningsmetoder kan have afgørende betydning, se dog Plant & Plej om kontrolplantninger. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdi.
8. Reklamationer må ske senest 3 dage efter varens modtagelse, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Berettigede reklamationer modtages med tak, og der ydes erstatning indtil fakturaværdi.
9. Betaling er netto kontant med mindre andet er aftalt. Renter beregnes med 1,5% pr. mdr. Bankgaranti eller transport til sikkerhed aftales i hvert enkelt tilfælde.
10. Certifikater m.m. udstedes altid for købers regning med 1% af fakturabeløbet.
11. Ordrer på 500 stk. og derover af en sort beregnes til 1000 stk. pris. Ordrer på 25 stk. og derover af en sort beregnes til 100 stk. pris. Ordrer på 5 stk. og derover beregnes til 10 stk. pris. Ordrer på under 5 stk.
af en sort beregnes til stk. pris.
12. Alle priser er excl. moms og angivet i danske kroner (dkr.). Nuværende prisliste annullerer alle tidligere.
13. Ret til prisændringer forbeholdes.
14. Købere gøres opmærksom på, at de gennem deres bestillinger erklærer sig indforstået med ovennævnte handelsbetingelser.


Iøvrigt henviser vi til aftale indgået mellem Dansk Planteskoleejerforening
(DPF) og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre (LDA) vedrørende
kvalitetssikring af planteleverancer - se efterfølgende

Et kig i vores referencer

Vi har leveret til kommuner og anlægsgartnere i hele hele landet

ARC - Skibakken

Kategorier København / Sjælland


Juni 2018

Axel Towers

Kategorier København / Sjælland


Efterår 2016 / forår 2017

Sankt Knuds Torv

Kategorier Jylland


Efterår 2016

Christiansfeld, Haderslev

Kategorier Jylland


Efterår 2018 / Forår 2019

Horsens, Fængslet

Kategorier Jylland


December 2018

Metrostation, Enghave Plads

Kategorier København / Sjælland


Forår 2018 / 2019

Stændertorvet, Roskilde

Kategorier Sjælland


Efterår 2018

Bispetorvet, Aarhus

Kategorier Jylland


Efterår 2015

Nærheden Hedehusene

Kategorier Sjælland


Fra 2018-2020

Den Grønne tråd, Svendborg

Kategorier Fyn


2014-2016

Musikhuskvarteret, Aalborg

Kategorier Jylland


2014-2015

Boxen / MCH Arena, Herning

Kategorier Jylland


Efterår 2018 / efterår 2019

Gartnerbyen, Odense

Kategorier Fyn


Efterår 2019 / forår 2020

Østre Havn, Aalborg

Kategorier Jylland


2017 - 2020

Aarhus Ø

Kategorier Jylland


Forår 2019

Esplanaden

Kategorier København / Sjælland


Januar 2020

Frihedsmuseet

Kategorier Sjælland / København


Efterår 2019

Godsbanearealet, Aalborg

Kategorier Jylland


2014-2019

Royal Arena, Ørestaden

Kategorier Sjælland / København


Efterår 2016 / forår 2019

Basecamp, Lyngby

Kategorier København / Sjælland


Efterår 2020

Herlev Sygehus

Kategorier København / Sjælland


Forår 2018 - sommer 2021

Store Torv, Thisted

Kategorier Jylland


Forår 2016

Campus Slagelse, Absalon

Kategorier Sjælland


Efterår 2020

Haderslev, Gravene

Kategorier Jylland


Efterår 2020

H.C Andersnes Hus, Odense

Kategorier Fyn


2021/2022

Nybrogade, København

Kategorier København / Sjælland


Efterår 2020

Tuborg, Syd – Bakkedraget, Hellerup

Kategorier Sjælland


successivt fra efterår 2020 til efterår 2021

Bispebjerg Hospital, København

Kategorier Sjælland / København


Efterår 2021 - efterår 2022

Karolinelund, Aalborg

Kategorier Jylland


Forår 2023

Kvadrat, Ebeltoft

Kategorier Jylland


Forår 2022